Lausunto puolustusministeriölle 7.3.2008

Suomen Helluntaikirkon lausunto

Puolustusministeriö

Hallintopoliittinen osasto

Asia: lausuntopyyntönne 14.1.2008

Vastauksena Jehovan todistajia koskevaan lausuntopyyntöönne toteamme seuraavaa.

Suomen Helluntaikirkko edustaa helluntaiherätystä, jonka seurakunnista vasta pieni osa on rekisteröitynyt uskonnollisen yhdyskunnan seurakunniksi. Silti kaikkien Suomen helluntaiseurakuntien opinkäsitykset ja käytännöt ovat samansuuntaisia. Helluntaiherätykseen kuuluu yhteentä n. 46 000 aikuisjäsentä sekä laaja joukko lapsia ja muita toimintaan osallistuvia.

Helluntaiseurakunnissa on perinteisesti kunnioitettu yksilöuskovan omantunnonvapautta. Tämä on maanpuolustukseen liittyen merkinnyt käytännössä sitä, että helluntaiseurakuntiin kuuluvat ovat oman ratkaisunsa perusteella valinneet sekä sodan että rauhan aikana joko aseellisen tai aseettoman palvelun. Siviilipalvelun tullessa mahdolliseksi osa aseellisesta palveluksesta kieltäytyneistä on valinnut siviilipalveluksen. Ns. totaalikieltäytyjiä ei keskuudessamme tiettävästi ole ollut.

Vaikka helluntaiseurakuntaan kuuluvina emme voi yhtyä Jehovan todistajien näkemyksiin, emme ole sitä vastaan, että Jehovan todistajia edelleenkin kohdeltaisiin nykyisen poikkeuslain edustamalla tavalla. Viittaamme siihen, että uskonnollinen yhdenvertaisuus ei muutoinkaan pääse maassamme toteutumaan ihanteellisesti, koska ev.lut. kirkko ja ortodoksinen kirkko nauttivat erilaisesta asemasta kuin muut kirkot ja uskonnolliset yhteisöt.

Parhaana ratkaisuna pitäisimme sitä, että voitaisiin luoda uusi palvelusmuoto (esim. mietinnössä mainittu kansalaispalvelus tai yhdyskuntapalvelus), jonka voitaisiin osoittaa olevan irrallaan puolustusvoimista. Tällöin eri aseistakieltäytyjäryhmiä voitaisiin kohdella yhdenvartaisesti.

Helsingissä 7. maaliskuuta 2008

Klaus Korhonen
TM, hallituksen puheenjohtaja

Markku Luoma
FT, hallituksen sihteeri

lähde: Suomen Helluntaikirkko