Sielunhoito puhelinpäivystus

Mitä sielunhoito on?
   Sielunhoidossa voi purkaa mieltä painavia asioita luottamuksellisesti. Sielunhoidossa
   asioita tarkastellaan hengellisestä näkökulmasta. Sielunhoidon osana on esirukous.

Kuka voi tulla sielunhoitoon?
   Asiasi voi liittyä tämän hetkiseen tilanteeseesi tai pidempään mieltä askarruttaneeseen
   asiaan. Sielunhoitoon hakeutuvalta ei edellytetä kristillistä uskoa tai seurakunnan jäsenyyttä.

Keitä sielunhoitajat ovat?
   Sielunhoitajat ovat sielunhoitoon koulutettuja ja vaitiolovelvollisia seurakunnan
   vastuunkantajia.

Miten voin saada sielunhoitoa?
   Seurakunnan tilaisuuksien yhteydessä on tilaisuus keskusteluun ja esirukoukseen.
   Tarvittaessa voidaan sopia sielunhoitotapaamisesta seurakunnan tiloissa.

Voiko sielunhoidosta antaa palautetta?
   Sielunhoidosta voit antaa palautetta nettisivuilla olevalla palautelomakkeella tai
   soittamalla pastorille/ vanhimmiston puheenjohtajalle, yhteystiedot täältä