Lapsi- ja nuorisotyö

Lapsi- ja nuorisotyö

Lapsi- ja nuorisotyö kokoaa yhteen eri-ikäisiä mukavan yhdessä olon merkeissä.  Erilaisten
toimintamuotojen kautta haluamme välittää sanomaa rakastavasta Taivaan Isästä ja tukea lasten- ja
nuorten hengellistä kasvua. Nuorille järjestetään myös yhdessä Ylä-Savon seurakuntien kanssa yhteisiä
tapahtumia 1 – 2 kertaa lukukaudessa.

Lasten ja nuorten omat nettisivut ovat työn alla...